Tietosuojaseloste

TURBOTEKNIIKKA.FI – SIVUSTO

Tämä Tietosuojaseloste on laadittu Henkilötietolain (523/1999) 10 § ja 24 § vaatimusten mukaisesti. Tässä Tietosuojaselosteessa kuvataan www.turbotekniikka.fi -sivuston käyttäjille, mitä tietoa käyttäjistä kerätään, mihin tarkoitukseen tietoja käytetään ja millä tavoin tietoja luovutetaan kolmansille tahoille. Sinun on tullut hyväksyä tämä Tietosuojaseloste ja Käyttöehdot, mikäli käytät www.turbotekniikka -sivustoa (”Sivusto”). Tässä Tietosuojaselosteessa käytetyillä käsitteillä ja termeillä on sama merkitys kuin Käyttöehdoissa.

1. Rekisterin nimi

Sivuston käyttäjien tiedoista ylläpidetään asiakasrekisteriä, josta käytetään nimitystä:

 • Turbotekniikka.fi -asiakasrekisteri

2. Rekisterinpitäjä

Turbotekniikka Oy
Y-tunnus: 0153770-7
Valuraudantie 4
00700 Helsinki
FINLAND

3. Rekisterinpitäjän yhteyshenkilö

Kim Sulin
c/o Turbotekniikka Oy
Valuraudantie 4
00700 Helsinki
FINLAND

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn ensisijainen tarkoitus on asiakassuhteen ylläpito ja kehittäminen sekä Sivuston kehittäminen.
Tietoja voidaan kerätä myös seuraaviin tarkoituksiin:

 • Asiakassuhteen ylläpito ja kehittäminen, joka voi sisältää muun muassa yhteydenpidon asiakkaaseen (esim.
  asiakaskirjeet), sekä asiakaskommunikaation ja markkinoinnin kehittämisen (esim. markkinoinnin kohdentaminen)
 • Teknisen tuen tarjoaminen
 • Sivuston analysointi, mittaaminen ja kehittäminen
 • Väärinkäytösten, lain vastaisen toiminnan ja käyttöehtojen vastaisten toiminnan estäminen tai poistaminen
 • Lakisääteisten tehtävien ja viranomaisten määräysten täyttäminen

5. Rekisterin tietosisältö

Keräämme käyttäjistämme seuraavia tietoja:

A) Tiedot, jotka on annettu Turbotekniikalle: Sivustolla julkaistavaiin kilpailuihin tai kyselyihin osallistumisen yhteydessä tai käyttämällä Sivustolla olevaa yhteydenottolomaketta tai lähettämällä Sivustolla olevia yhteystietoja käyttäen sähköpostia sinulta voidaan edellyttää seuraavien tietojen antamista Turbotekniikalle:

 • Nimi
 • Yritys / Organisaatio
 • Tehtävänimike / Ammatti
 • Postiosoite
 • Sähköposti
 • Puhelinnumero
 • Muuta vapaaehtoisesti luovutettavaa henkilötietoa

B) Tiedot, jotka Turbotekniikka kerää Sivustojen käytön aikana:
Sivustoa käytettäessä Turbotekniikka voi kerätä sinusta käyttäjätietoja, johon voi sisältyä muun muassa seuraavat tiedot:

 • Sivuston lokitiedot (esim. navigointi, klikkaukset ja käytetty aika Sivustolla)
 • IP-osoite
 • Käyttämäsi laitteen tai selaimen tiedot

6. Evästeiden ja vastaavien teknologioiden käyttö

Voimme käyttää Sivuston yhteydessä evästeitä (englanniksi cookies) sekä muita ohjelmia ja työkaluja, joiden avulla voimme selvittää millaisesta informaatiosta käyttäjämme ovat kiinnostuneita ja millä tavoilla käyttäjämme käyttävät Sivustoa. Suurin osa selaimista mahdollistaa evästeiden poistamisen ja kieltämisen. Pyydämme kuitenkin huomioimaan, että evästeiden kieltäminen voi estää Sivuston täydellisen käyttämisen. Lisätietoja evästeiden toimintaperiaatteista ja käyttötarkoituksista on tyypillisesti saatavissa esim. selaimesi ohjeista.

7. Tietojen luovutukset ja siirto

Sinun henkilötietojasi ei lähtökohtaisesti luovuteta kolmansille osapuolille, ellei kyseinen kolmas osapuoli toimita Turbotekniikalle palveluita, joiden tehtävänä on Sivuston tai asiakassuhteen ylläpito, kehittäminen tai analysointi tai mahdollisiin markkinointiarpajaisiin liittyvän palkinnon toimittaminen. Henkilötietoja voidaan myös luovuttaa kolmansille osapuolille yrityskauppaneuvotteluiden yhteydessä, mikäli vastaanottava osapuoli on sitoutunut pitämään luovutettavan tiedon luottamuksellisena. Ainoastaan tarpeelliset henkilötiedot luovutetaan edellä mainituille kolmansille osapuolille.

Turbotekniikka voi luovuttaa myös yleistä ei-yksilöitävissä olevaa informaatiota käyttäjistään (esim. käyttäjämäärät; käyttäjien
demograafinen jakauma yms.) kolmansille osapuolille.

Turbotekniikalla on myös oikeus luovuttaa henkilötietoja kolmansille osapuolille (esim. markkinointitarkoituksiin), mikäli käyttäjä on antanut tietojen luovutukselle suostumuksensa.

Tietoja voidaan luovuttaa Euroopan unionin sisällä sekä maahan tai organisaation, joka takaa tietosuojan suojauksen riittävän tason EU:n tietosuojalainsäädännön, Suomen henkilötietolain sekä EU-komission päätösten mukaan.

8. Säännönmukaiset tietolähteet

Pääsääntöisesti keräämme tietoa käyttäjistämme heiltä itseltään esim. rekisteröitymisen, sisäänkirjautumisen ja Sivuston käytön aikana. Käyttäjätietoa voidaan kerätä Turbotekniikka.fi -asiakasrekisteriin myös Sivustolla olevien evästeiden, työkalujen ja muiden vastaavien teknologioiden avulla. Voimme myös kerätä tietoa käyttäjistämme yhteistyökumppaneiltamme, mikäli tarkoituksena on esimerkiksi yhteydenpito käyttäjiin markkinointitarkoituksissa tai Sivuston analysointi tai mittaaminen.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriin tallennetaan tiedot lähtökohtaisesti sähköisesti hyödyntäen standardinomaisia tietosuojakäytäntöjä ja –menetelmiä. Käyttöoikeudet Turbotekniikka.fi -asiakasrekisteriin on rajattu ainoastaan niille Turbotekniikan henkilöille, joilla on työssään tarve päästä käyttämään rekisteritietoja. Mikäli tietoja säilytetään manuaalisesti paperilla tai tulostetaan paperille, suojataan kyseiset asiakirjat lukitussa tilassa.

10. Tarkastusoikeus ja tiedon korjaaminen

Pääsääntöisesti kaikilla käyttäjillä on henkilötietolain mukaan oikeus hakemuksella tarkastaa itseään koskevat henkilötiedot, oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua sekä muutoinkin oikeus turvautua henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiinsa. Tarkastuspyyntö tulee esittää kirjallisesti ja allekirjoitettuna Turbotekniikka.fi -asiakasrekisterin yhteyshenkilölle. Turbotekniikalla on lisäksi tarvittaessa oikeus edellyttää lisätietoja käyttäjältä tai edellyttää käyttäjältä henkilökohtaista läsnäoloa ja henkilöllisyyden todistamista, mikäli henkilötiedot sisältävät erityisen luottamukselliseksi arvioitua informaatiota.

11. Muut käyttäjän oikeudet

Henkilötietolain 30 §:n mukaan käyttäjällä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Sivustolla ja markkinointiviestissä pyritään tarjoamaan käyttäjille riittävät ohjeistukset, joiden avulla itseään koskevien tietojen käsittely voidaan kieltää.