Takuu

Turbotekniikka Oy myöntää maahantuomilleen turboahtimille 60kuukauden rajoitetun takuun. Takuu kattaa materiaali- ja kokoonpanovirheet. Se ei kata ulkopuolisista syistä aiheutuneita vahinkoja eikä rikkoutumisia. Takuu ei myöskään kata välillisiä kuluja eikä henkilövahinkoja.

Takuutarkastuksen suorittaa ensisijaisesti ahtimen myyjä, tarvittaessa ahdin toimitetaan Turbotekniikkaan tarkastettavaksi.

Borg Warner, Garrett ja Holset eivät myönnä maailmanlaajuista takuuta, joten ulkomailta tai harmaatuonnista ostetut ahtimet eivät kuulu Turbotekniikka Oy:n takuun piiriin.

Viritysahtimille tai muille erikoisahtimille ei myönnetä takuuta.

Miksei takuu kata?

Paljon materiaali- ja kokoonpanovirheitä useammin uuden ahtimen mahdolliset ongelmat johtuvat ulkopuolisista tekijöistä, jolloin vaurio ei kuulu takuun piiriin. Yleisimpiä ahdinvaurioiden aiheuttajia ovat:

Likainen moottori

jkuva1Likainen ja öljykarstainen moottori on omiaan rikkomaan uuden turboahtimen: se kuluttaa ahtimen käyttökelvottomaksi hyvin lyhyessä ajassa. Satojatuhansia kierroksia minuutissa pyörivä turboahdin ei kestä öljyn mukana kulkeutuvia hiukkasia, se on todella herkkä toimintaympäristönsä epäpuhtauksille.


ikuva2Vaurioitunut moottori

Moottorissa voi olla piileviä vaurioita. Juuri niiden takia vanha turbo on saattanut hajota ja uudenkin kestävyys on vaarassa. Tavallisimmin kyseessä ovat venttiili-, venttiilinohjain- ja istukkaongelmat. Myös männän ja öljynkierron häiriöt ovat yleisiä.


hkuva3Käytetty tuontiauto

Tuontiautot ovat usein erittäin huonokuntoisia ja huonosti hoidettuja. Niissä on myös käytetty kierrätysöljyä, joka on todellista ahdinmyrkkyä. Yleensä se tulee esiin vasta Suomessa, kun aletaan käyttää uusia laadukkaita öljyjä, jotka puhdistavat moottoria ja irrottavat epäpuhtauksia. Erityisen suuria ongelmia autossa käytetty kierrätysöljy aiheuttaa turboahtimen vaihdon yhteydessä, sillä sen sisältämä pikimassa tuhoaa uuden ahtimen erittäin nopeasti.


gkuva5Pakoputki- ja pakosarjavauriot

Pakoputkiston vuodot ja tukkeutumat ovat usein syynä ahdinvuotoihin ja -vaurioihin, samoin pakosarjan halkeamat ja vuodot.


fkuva6Huollettu moottori

Huollettu moottori aiheuttaa yllättävän usein uuden turboahtimen rikkoutumisen. Huolimattomasti tehdyn remontin jäljiltä moottorissa saattaa liikkua sinne kuulumattomia esineitä ja epäpuhtauksia. Huolletussa moottorissa on aina aluksi myös hienonhienoa metallihilettä, joten on tärkeää muistaa, ettei moottoriremontin yhteydessä käytetty öljy ole tarkoitettu LONG LIFE -ajoon. Suodatin ei pysäytä metallihilettä, joka kulkeutuu suoraan turboahtimelle – ja vaurioittaa sitä.


ekuva7Öljy ja sen laatu/kierto

Öljyn laatu vaikuttaa suoraan turboahtimen elinkaareen. öljyä ei voi vaihtaa liian usein! öljy kerää mukaansa epäpuhtauksia ja voitelee moottoria. Sekin kuluu, sillä öljymolekyylien rakenne ei ole ikuinen. Pilaantunut ja huonolaatuinen öljy on omiaan vaurioittamaan uutta turboahdinta. Ahtimen työskennellessä öljykalvon lämpötila laakereilla on jopa 600 astetta.


dkuva8Mahdolliset tukkeumat öljy- tai ilmalinjoissa

Uuden ahtimen vaurioituminen johtuu hyvin usein öljylinjojen tukkeutumisesta, karstaisuudesta ja vuodoista. öljyputket on turbonvaihdon yhteydessä aina tarkistettava tai uusittava! Kuumuus kehittää öljyputkien seinämille helposti öljykarstaa. Ahdinvaihdon yhteydessä käytettävä uusi synteettinen öljy irrottaa aina hieman vanhaa karstaa, joka kulkee suoraan ahtimen läpi ennen öljyn suodatusta ja ehtii aiheuttaa pahaa tuhoa. Myös ilmansuodatin ja suodatinlinja ovat monesti huonokuntoisia.


ckuva12Asentajan huolimattomuus

Käytäntö on osoittanut, että yleisin syy uuden ahtimen rikkoutumiseen on asentajan kokemattomuus tai huolimattomuus. Turboahdin ei kestä irtotyökaluja, tupakka-askeja, sytyttimiä, pullonkorkkeja eikä muitakaan sinne kuulumattomia osasia. Kun vanha ahdin hajoaa, sen osat saattavat sinkoilla pitkiäkin matkoja ja piiloutua hankaliin paikkoihin imu- ja ahtoputkiin. Tarkka ja huolellinen välttää turhat vahingot!


bkuva13Kulunut moottori

Kun ollaan vaihtamassa uutta ahdinta, on muistettava, että myös moottori on kulunut. Vanhan turboahtimen rikkoutumisen syy tulee selvittää, jotta uudelta vahingolta vältyttäisiin. Uusi turbo toimii täydellä teholla. Moottorin kuluneisuus aiheuttaa rajua ohivuotoa, josta puolestaan usein seuraa uuden ahtimen vuotoilmiö. Raju öljyvuoto kerryttää ahtimen turbiinipuolelle öljykarstaa, joka vaurioittaa ahdinta.


akuva14Pitkä seisonta-aika

Jos ajoneuvo seisoo pitkään käyttämättömänä, öljy kerää kosteutta ja sen voiteluominaisuudet heikkenevät rajusti. Lisäksi turbiinipuolella palanut öljy alkaa kovettua ja saattaa aiheuttaa ahtimen hyvinkin nopean rikkoutumisen, kun moottori otetaan taas käyttöön. Myös ahtimelle kertyy kosteutta, joka aiheuttaa käynnistettäessä sen jumiutumisen ja rikkoutumisen. Suomen oloissa veneet tarjoavat loistavan esimerkin seisonta-ajan ongelmista.


Niin ensiasennukseen autotehtaille menevät kuin jälkimarkkinoille tulevat alkuperäiset ahtimet valmistetaan samalla tuotantolinjalla, ja kaikki uudet ahtimet käyttö- ja vuototestataan. Erittäin tarkka tietokonelinjasto käy ahtimet yksitellen läpi ja toteaa mahdolliset virheet jo ennen varsinaista rasitustestiä.

Jokaisessa Turbotekniikka Oy:n maahantuomassa ahtimessa on tyyppikilpi, joka muun ohella kertoo, mistä tuotantoerästä ahdin on peräisin. BMW 530D -ahdin voi esimerkiksi olla peräisin tuhannen kappaleen erästä, josta 900 ahdinta on toimitettu autotehtaalle ja 100 päätynyt jälkimarkkinapuolelle. Jos vain jälkimarkkinoille päätyneissä ahtimissa esiintyy ongelmia, on melko ilmeistä, että ahdinvaurion takana on muu tekijä kuin materiaali- tai kokoonpanovirhe, jotka toki nekin ovat kaikesta laadunvarmistamisesta ja huolellisesta testaamisesta huolimatta mahdollisia. Ja juuri sen vuoksi tuotteillamme on takuu.

Kysy lisää meiltä!