Tuotevastuu

Täyden takuun ja avun tuotevastuutapauksissa saat vain virallisen maahantuojan jälleenmyyjältä ostetulle ahtimelle

Maahantuojan takuun merkitys asiakkaalle

Turbotekniikka Oy toimii virallisena maahantuojana Garrett, Holset, KKK, Schwitzer ja Mitsubishi -ahtimille. Turbotekniikka myöntää kaikille maahantuomilleen ahtimille niiden valmistajan ehtojen mukaisen tuotetakuun, pois lukien virityskäyttöön myytävät ahtimet. Ahtimen rikkoutuessa takuuaikana maahantuoja korjaa tai vaihtaa ahtimen uuteen takuuehtojen mukaisesti. Takuu koskee vain Turbotekniikka Oy:n maahantuomia ahtimia, jotka on ostettu Turbotekniikan viralliselta jälleenmyyjältä. Jos ahdin on tuotu Suomeen ns. harmaatuontina, on viallisen tai rikkoutuneen ahtimen ostajan selvitettävä asia ahtimen myyneen tahon tai suoraan ahtimen valmistajan kanssa.

Takuuehtoihin saattaa sisältyä rajoituksia, jotka aiheuttavat esimerkiksi takuun raukeamisen, jos ahdinta on huollettu tai korjattu valmistajan antamien ohjeiden vastaisesti. Kaikki rajoitukset perustuvat ahtimien valmistajien kunkin tuotteen osalta antamiin ohjeisiin ja niiden tarkoituksena on suojata myös ahtimen ostajan oikeuksia tilanteessa, jossa tuotteeseen tulisi vika. Tällainen rajoitus koskee esimerkiksi tietyin osin eri valmistajien muuttuvageometrisiä ahtimia. Maahantuojana Turbotekniikka Oy huolehtii siitä, että sen virallinen jälleenmyyjäverkosto toimii kaikissa huolto- ja korjaustilanteissa takuuehtojen edellyttämällä tavalla. Tällä tavalla myös asiakkaan intressit tulevat parhaiten turvatuksi ja takuun voimassaolo varmistetaan.

Maahantuojan myöntämä takuu on ostajalle maksuton lisäturva, joka helpottaa asian hoitamista ja turvaa ostajan asemaa ongelmatilanteessa. Virallisena maahantuojana Turbotekniikka Oy:llä on myös suorat yhteydet ahtimien valmistajiin, mikä nopeuttaa ja yksinkertaistaa ongelmatilanteiden selvittämistä ja mahdollisten korjausten suorittamista tai uuden ahtimen toimittamista.

Lisätietoja maahantuojan takuuehdoista ja virallisten jälleenmyyjien yhteystiedot löytyvät Turbotekniikka Oy:n verkkosivuilta osoitteesta www.turbotekniikka.fi.

Tuotevastuu

Joissakin harvinaisissa tapauksissa ahtimen rikkoutumisesta saattaa aiheutua myös vahinkoa, joka tulee korvattavaksi tuotevastuuna. Tällä tarkoitetaan vahinkoa, joka on aiheutunut henkilölle tai muulle omaisuudelle kuin itse ahtimelle. Tuotevastuu kohdistuu ensisijassa tuotteen valmistajaan. Tuotteen maahantuojalla on kuitenkin lain nojalla velvollisuus avustaa vahinkoa kärsinyttä asiakasta korvausvaatimuksen valmistelussa. Virallisena maahantuojana Turbotekniikka Oy:llä on suorat yhteydet kunkin maahantuomansa tuotteen valmistajaan, mikä nopeuttaa ja helpottaa vaatimuksen käsittelyä valmistajan kanssa.

Turbotekniikka Oy:n velvollisuus avustaa tuotevastuutapausten käsittelyssä koskee vain Turbotekniikka Oy:n maahantuomia ahtimia, jotka on ostettu Turbotekniikan viralliselta jälleenmyyjältä. Jos ahdin on tuotu Suomeen ns. harmaatuontina, on viallisen tai rikkoutuneen ahtimen ostajan selvitettävä asia ahtimen myyneen tahon tai suoraan ahtimen valmistajan kanssa.